🎀Get across – вирішувати
Peter is really intelligent but sometimes he has problems getting his ideas across. – Пітер дуже розумний, але іноді йому тяжко вирішити свої проблеми..

🎀Get along – ладити
It is very important to get along with your brother. – Дуже важко ладити зі своїм братом.

🎀Get away – від’їжджати
I’ll be getting away. – Я поїду.

🎀Get away with – тікати від покарання
You won’t get away with the bullying. – Ти не втечеш від покарання за залякування.

🎀Get back – повертатися
When are they going to get back? – Коли вони планують повернутися?

🎀Get by – зводити кінці з кінцями
It’s going to be hard to pay for your studying now that you’ve lost your job, but somehow we’ll get by. – Буде важко зараз оплатити твоє навчання, так як ти залишився без роботі, але ми якось зведемо кінці з кінцями.

🎀Get down to – приступати до
Get down to studying! – Приступимо до навчання!

🎀Get in – проникати, попадати
She just got in her car and drove away. – Вона сіла в машину і поїхала.

🎀Get on – сідати в транспорт
He got on the plane about an hour ago. – Він сів у літак прилизно годину тому.

🎀Get off – виходити з транспору
When you get off the trolleybus, cross the street. – Коли вийдеш з тролейбусу, прейди вулицю.

🎀Get out of – покидати, выходити
You’ll have to get out of the car. – Тобі треба вийти з машини.

🎀Get over – одужувати
She thought she would never get over feeling so stupid. – Вона думала, що ніколи не одужає від відчуття бути дурною.

🎀Get through (to) – зв’язуватися по телефону
May I ask you to get through to the manager? – Ви не могли б зв’язати мене по телефону з менеджером?

🎀Get up – прокидатися
You’ll have to get up much earlier not to late at school. – Тобі траба прокидатися набагато раніше, щоб не запізнитися до школи.

Leave a Comment