ІСПИТ НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ  (ДЛЯ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ)

Іспит  складається з двох частин:

  • об’єднаний блок «Культура мови, письмо та читання» містить 29 завдань у тестовій формі різного рівня складності, максимальна можлива кількість балів – 44. Відведений час на виконання завдань цієї частини – 20 хвилин;
  • частина «Говоріння» містить одне завдання, максимальна можлива кількість балів – 18. Відведений час на виконання цього завдання – 10 хвилин.

Загальний час іспиту: 30 хвилин

Програма іспиту вимагає від претендента знати основні правила з фонетики, морфології, синтаксису, стилістики української мови, мати широкий лексичний й фразеологічний запас, а також уміти застосовувати мову в умовах службової комунікації.

За підсумками результату іспиту Ви отримаєте сертифікат відповідного рівня володіння державною мовою. Всього їх три:

  1. Початковий рівень (А1-А2) – 30-49% правильних відповідей
  2. Середній рівень (B1-B1) – 50-69 % правильних відповідей
  3. Високий рівень (С1-С2) – 70-100 % правильних відповідей.

Для виконання службових обов’язків вимагається лише високий рівень. Тому Ваш результат має бути не менше 70%!